Kviz 1 od 0

Kviz – stručni materijali

Dobrodošli na kviz! U ovom kvizu imate 70 pitanja iz svih osam stručnih predmeta koje trebate riješiti u roku od 70 minuta. Kviz se može rješavati do ponoći današnjeg dana (ukupno 24 sata). Preporučamo da kviz ispunite dva puta kako biste optimalno usvojili teoretsku materiju pred praktične module.

Kviz se sastoji od različitih oblika pitanja: točno – netočno, pitanja jednog ili višestrukog izbora, nadopunjavanje te raspoređivanje i povezivanje odgovora. Ako se pored ponuđenih odgovora nalazi kružić (○), pitanje ima samo jedan točan odgovor, a ako se ispred ponuđenih odgovora nalazi kvadratić (□), to pitanje ima više točnih odgovora.

Pažljivo pročitajte svako pitanje prije nego što odaberete odgovor. Nakon što to učinite, nećete se moći vratiti na prethodna pitanja, stoga budite sigurni u svoj odgovor prije nego ga potvrdite.

Vodite računa o preostalom vremenu dok rješavate kviz. Cilj je završiti sva pitanja u roku od 70 minuta.

Kada završite s rješavanjem svih 70 pitanja ili kada istekne vremensko ograničenje, kviz će se automatski završiti. Nakon toga, prikazat će vam se rezultati, uključujući broj točnih odgovora i vaš postotak uspjeha.

Slobodno pokušajte riješiti kviz ponovno ako želite poboljšati svoj rezultat. Između pokušaja slobodno ponovite gradivo, ali napominjemo kako je cilj ovoga kviza procjeniti svoje znanje, a nama dati uvid u cjelokupnu razinu znanja generacije. Stoga obeshrabrujemo korištenje bilo kakvih skripti, anatomskih atlasa, internet tražilica, Chat GPT-a ili bilo kakvih ostalih vanjskih alata, kao i konzultiranje s kolegama ili trećom osobom za vrijeme rješavanja kviza.

Kviz se ne ocjenjuje te ne određuje daljnji tijek vašeg školovanja, već služi kao referentna točka te alat za učenje.

Uživajte u rješavanju kviza i sretno!