Vaš potencijal.

Naš pristup.

Zajedno u izvrsnosti.

1. Vizija

Vizija je educirati i osposobiti osobe različitih profila u praktičnom radu Body tehnike koji će svojim djelovanjem i edukacijom pomoći unaprijediti kineziološku struku te polučiti što bolje rezultate na rekreativnom, terapeutskom, sportskom i medicinskom području s ciljem stvaranja i razvoja zdravoga društva. 

2. Misija

Kineziološko učilište Body tehnike je obrazovna i znanstveno-istraživačka institucija u kojoj se od 2006. godine predaje filozofija Body tehnike. Misija je našega Učilišta promijeniti, pobuditi i unaprijediti metode rada na današnjem čovjeku kroz interdisciplinarni rast i razvoj Body tehnike. Povratak vlastitim potencijalima kroz prirodan i funkcionalan pokret, glavni je potencijal naše škole, primjenjiv u svim društvenim i medicinskim djelatnostima.

Potpuno individualiziranim pristupom pojedincu koristimo kineziološka načela i postulate s glavnim ciljem pomaganja modernome čovjeku u nošenju sa svakodnevnim stresorima, negativnostima i lošim aspektima sedentarnog života. Širokim spektrom edukacija (osnovni program Body instruktor, napredni program za Body instruktora specijalistu, specijalizirane edukacije, seminare i druge edukativne sadržaje) omogućavamo budućim body instruktorima cjeloživotno učenje i usavršavanje u svrhu širenja naše misije. 

3. Kako smo krenuli

Sve je krenulo od znatiželje. Kako proučavati pokret, razumjeti njegove zakonitosti, potencijale i aspekte transformiranja? Razmislite! Svaki otisak prsta je drugačiji, svako je tijelo drugačije, stoga – nema identičnog pokreta. Dok su se razvijali potencijali modernog uma i društva, što se događalo s potrebama tijela? Vrijede li i danas paradigme oko tjelesnog kretanja koje su vrijedile nekada? Naš se put otvorio preko ovakvih promišljanja.

Poput naših pitanja iz kojih se razvijala naša filozofija, tako su mnoga imena iz davnina znatiželjom proučavala pokret te nam ostavili mnoga vrijedna znanja poput Aristotela (384.–322.g. pr.n.e.) koji je analizirao osnovne principe kretanja-hodanja i pretvaranje rotatornog u translatorno kretanje, Arhimeda (287.–11. g.pr.n.e.) koji je analizirao hidrostatske principe i težišta tijela, Leonarda da Vincija (1452. – 1519. g.) koji je opisivao mehaniku tijela u raznim aktivnostima – da nabrojimo samo neke. Sva su se ta znanja prenosila generacijski, a njihova praktična primjena ovisila je tada, kao i danas, o pojedincima koji ih prenose praksom.

Osvijestimo da pojedinci, kao predstavnici struke, imaju važan zadatak donositi nove spoznaje i promišljanja s kojima oplemenjuju i obogaćuju dosadašnje metode rada i vježbanja i time razvijaju kineziološku struku. Tako je uz Ana-Mariju Jagodić Rukavina došlo “vrijeme” za jedan drugačiji način vježbanja, novi, holističan način dijagnostike te grupnog i individualnog treninga.

Krenuli smo od spoznaje da imamo drugačije i sveobuhvatnije razmišljanje u usporedbi s klasičnim školovanjima iz struke. Trebalo je utemeljiti i strukturirati naše praktično iskustvo i razmišljanje u analitičnu i dokazano utemeljenu znanstvenu metodu vježbanja. Inoviran, novi način kretanja pod nazivom Body tehnika zahtijevao je uvjete gdje će se razvijati, proučavati, analizirati i širiti putem verificiranih instruktora.

Početkom 2006. godine osnovali smo svoju školu – KUBT (Kineziološko učilište Body tehnike). Osnovna je namjera, onda kao i sada, usmjeriti polaznike škole na sveobuhvatno promatranje tijela i pokreta. Željeli smo time stvoriti novo zvanje u kineziološkoj struci. Dakle, osim trenera, profesora tjelesnog odgoja i kinezioterapeuta, osobu koja svojim znanjem može pokriti sva područja kineziologije (edukaciju, sport, rekreaciju i terapiju).

KUBT je jedna od rijetkih škola na ovim područjima koja kurikularno nudi tako sveobuhvatno praktično školovanje (pojedincima iz struke, ali i srodnih područja) otvorenog uma, bogato praksom i osobnim iskustvima. Kroz godine smo vidjeli kako je takvo školovanje nužno u proširenju kineziologije kao znanstvene discipline sve prisutnije u drugim znanostima i područjima. Ponosni smo da uzajamnim saznanjima i znanstvenim metodologijama body instruktori mogu obogatiti i riješiti brojne specifične potrebe i probleme tijela, a time i cjelovito utjecati na organizam čovjeka.

Danas sa zadovoljstvom prezentiramo KUBT kao školovanje koje upotpunjuje kineziološku struku svojim holističkim pristupom usmjerenim na dugotrajno zdravlje i vitalnost čovjeka.

Naš tim

KUBT-ov tim čine stručnjaci bogatoga predavačkog iskustva s dugogodišnjim praktičnim radom. Svatko je od njih imao vlastiti, specifičan razvojni put do uloge Master body instruktora, različite stepenice kojima se penjao kroz vlastiti rast i razvoj što smatramo iznimnom prednošću jer kolektivu pridonose raznovrsnošću, širinom i autentičnošću.

Svaki član tima iznimno je predan pozivu predavača, a znanja o Body tehnici, usvojena kroz školovanje Master programa, nesebično dijele polaznicima kroz temeljna načela kineziološke struke. Predavačku ulogu, više od deset godina svakodnevno oplemenjuju praktičnim iskustvima u ulozi body instruktora, kroz aktivnosti PBS-centra te osobnim doprinosom u proučavanju i razvoju Body tehnike.

Svjesni svojih jakih strana, otvoreni su i spremni za daljnje učenje i usavršavanje…