Naučite slušati svoje tijelo. Postanite body instruktor !

Program usavršavanja za zvanje Body instruktor polaznicima osigurava stjecanje sveobuhvatnih znanja iz osnovnih i stručnih predmeta kineziološke znanosti na koje se nadograđuju specifičnosti filozofije Body tehnike.

500+
aktivnih sati učenja

Početak programa
rujan 2024.

Stupanj obrazovanja na razini srednjoškolskog

Jasno definirani ciljevi

Svakom polazniku je jasno definiran sustav ciljeva pohađanja nastave, dobivanje informacija o traženim aktivnostima, naglasak na područjima koja zahtjevaju veću pozornost kod svakog polaznika te kontinuirana ocjena dosadašnjih rezultata.

Ograničen broj polaznika

Predavanja se održavaju u malim grupama od 8 do 10 polaznika uživo ili on-line.

Vrhunski stručnjaci

Vrhunski stručnjaci iz područja kineziologije sa dugogodišnjom praksom i holističkim pristupom sa naglaskom na kreativnost omogućit će vam da na inovativan, sveobuhvatan i nadasve praktičan način steknete nova, odmah primjenjiva znanja.

Specifičnosti filozofije body tehnike

Raznovrsni i zabavni treninizi.
Više od 3000 različith vježbi.
Prilagodljivost na rehabilitacijski, rekreacijski i sportski pristup.
Dinamičnije i prirodnije disanje.

Stjecanje profesionalne kvalifikacije

Završetkom programa steći ćete diplomu na razini 4.2. Europskog kvalifikacijskog okvira i time imati pristup tržištu rada u svim državama članicama EU-a i većini drugih europskih zemalja te prepoznatljivost u europskom obrazovnom prostoru.

PROBLEMI

Vjerujemo da smo svi svjesni koliko je rad s ljudima iznimno zahtjevan i traži od stručnjaka širinu koja, uz profesionalnost i specifična znanja, podrazumijeva i visoku razinu komunikacijskih vještina, empatiju, razvijen osjećaj za osluškivanje potreba drugih itd.

Predstavit ćemo vam neke od problema s kojima se susreću djelatnici kineziološke struke te vam u nastavku objasniti kako je naše Učilište polaznicima dalo odgovor na njihove probleme pomno osmišljenim programom usavršavanja.

  • Možda ste osoba iz struke, ali niste sigurni u svoju funkcionalnu i praktičnu primjenu teorijskih znanja koja ste stekli?
  • Možda biste željeli promijeniti i usavršiti svoj individualni pristup radu i postati  autentičan, holističan osobni trener, no niste sigurni gdje biste na jednome mjestu to mogli naučiti?
  • Možda biste, osim rekreativnog sadržaja koji potencijalno nudite, željeli proširiti svoj pristup te pomoći klijentu i kada je narušen njegov zdravstveni status koji zahtijeva terapijski oblik vježbanja?
  • Možda ste stekli različite teorijsko – praktične osnove o ljudskome tijelu, ali vam nedostaju elementi povezivanja praktično stečenog rada koji bi vam omogućili bolje razumijevanje potreba čovjeka?
  • Možda razmišljate o tome jeste li dovoljno kreativni u svome radu uz znanje koje posjedujete, što bi omogućilo razumijevanje i rješavanje problema ljudskoga tijela uvijek na zanimljiv, raznovrstan i poticajan način za klijenta?
  • Možda vas zanima rad s vrhunskim sportašima i voljeli biste steći vještine kojima možete svakome sportašu omogućiti višu trenažnu razinu, uočavajući i uravnotežujući prepoznate nesrazmjere u motoričkim i funkcionalnim sposobnostima te otklanjajući biomehaničke i lokomotorne deficite?
  • Možda brinete o tome hoćete li moći zarađivati paralelno uz educiranje?
  • Možda želite promatrati tjelesni problem cjelovito, razmišljajući kroz prizmu lokomotornog, metaboličkog, hormonalnog, psihološkog, energetskog i emocionalnog aspekta, no ne znate odakle krenuti i nemate takva specifična znanja i iskustva?
  • Možda se kroz praktični rad niste susretali s populacijama poput trudnica i djece te nemate takvoga iskustva u radu, ali su vam sve više potrebna znanja vezana uz specifičnosti takvih pristupa?

PUT IZVRSNOSTI I HOLISTIČKOG UČENJA

Kineziološko učilište Body tehnike ima rješenja za sva navedena pitanja, a svaki naš polaznik pronalazi osobne odgovore i podršku za potreban smjer interesa i rasta.
praksa, praksa, praksa…

Program usavršavanja za zvanje body instruktora usmjeren je na cjelovito educiranje polaznika uz visoku razinu metodičkih, iskustvenih i specifičnih alata kojima se budućega body instruktora priprema za rad u najzahtjevnijim i nepredvidivim okolnostima, vodeći računa o samostalnosti i stručnosti svakoga našeg polaznika. Uz usvajanje teorijskih i terminoloških znanja, vaši mentori najveći naglasak pridaju praktičnome prikazu rada te razumijevanju anatomskih, fizioloških i kinezioterapijskih elemenata kroz pokret, uz mnoštvo primjera iz svakodnevnoga rada i neiscrpnog, bogatog iskustva.


MENTOR OD PRVOG DO ZADNJEG DANA

Od prvoga dana vašeg usavršavanja, sve do finalnoga koraka – ispita, uz vas je mentor koji anticipira vašu razinu teorijsko-praktičnog znanja te prilagođava formu i sadržaj kako bi svaki polaznik iskoristio svoje pune potencijale i kumulativno ostvario maksimalni napredak.


TEORIJA KAO POTPORA, PRAKSA KAO TEMELJ

Već na početnim stupnjevima, osim teorijskih kinezioloških znanja koja se usvajaju i omogućavaju polaznicima koji nemaju ranija predznanja, razumijevanje materije, potiče se vaše promišljanje, kreativnost i rješavanje problema, što će u kasnijim stupnjevima imati ključnu ulogu u osamostaljivanju i prilagođavanju specifičnostima grupnog i individualnog pristupa.

Cilj nam je iskoristiti teorijska znanja kao platformu za rješavanje različitih praktičnih problema koje će vam mentori na svakome stupnju pomno i osmišljeno implementirati u sadržaj programa.  Body tehnika filozofija je tjelovježbe primjenjiva i za grupni i za individualni pristup, program usavršavanja krojen tako da kroz početne stupnjeve dominira grupni pristup vježbanja s kojim se usvajaju osnovni principi Body tehnike.


POTPUNA PRILAGODBA

Kako polaznici postaju sve sigurniji i samostalniji, tako se i program postupno mijenja u individualne karakteristike vježbanja s naglaskom na osluškivanje potreba svakoga čovjeka te prilagodbu specifičnostima pristupa, bilo da se radi o rekreativnom vježbaču, rekonvalescentu ili vrhunskom sportašu.

Prilagodba je možda riječ koja najbolje opisuje body instruktora jer od početka usavršavanja, program Učilišta kontinuirano naglašava povezivanje teorijskih znanja polaznika s praktičnim primjerima. Mentori koriste svaki trenutak kako bi što više poticali rješavanje problemskih zadataka satkanih iz bogatoga dugogodišnjeg praktičnog rada, vodeći pritom računa o različitostima čovjeka s obzirom na fiziološke, psihološke, emocionalne, energetske i druge karakteristike.

dijagnostički pristup

Završni stupanj programa usmjeren je na dijagnostički pristup putem kojega polaznici uče prepoznati karakteristike različitih profila ljudi te na specifičnu populaciju poput trudnica, djece i sportaša, što našim polaznicima dodatno omogućava širinu i razumijevanje pristupa čovjeku te nudi odgovore na mnoga praktična pitanja. Program krasi optimalni spoj teorijsko-praktične nastave, kroz pažljivo osmišljene stupnjeve te pasivne i aktivne prakse koja je svim polaznicima obavezna i omogućava stjecanje neprocjenjivo važnog iskustva.

PRIMJENA ZNANJA VEĆ NAKON PRVOG STUPNJA

Paralelno uz educiranje, polaznici mogu početi raditi i praktično primjenjivati stečena znanja i to osobe koje su iz kineziološke struke već nakon 1. stupnja, a ostali nakon 4. stupnja programa. Ovakav oblik usavršavanja stvara budućeg body instruktora i holističnoga stručnjaka koji se može snaći u različitim situacijama, aktivno koristiti brojne stečene vještine kad god je to potrebno i prilagođavati se konkretnom klijentu u svakom pogledu.

Također valja istaknuti kako učenjem o čovjeku, polaznik bolje upoznaje i vlastite karakterističnosti i potencijale što uvelike pridonosi osobnom rastu i razvoju.


KURIKULUM

Program usavršavanja za zvanje body instruktora osigurava polaznicima stjecanje sveobuhvatnih znanja iz osnovnih i stručnih predmeta kineziološke znanosti na koje se nadograđuju specifičnosti filozofije Body tehnike.

Takav pristup omogućava svim zainteresiranima pohađanje i praćenje nastave neovisno o profesiji i razini stručnoga znanja prije upisa Učilišta. Individualna prilagodljivost uspješno se ostvaruje u malim grupama od najviše osam polaznika.

Nastavni program sastoji se od sedam cjelina – jedna teorijska i šest praktičnih, a nastava se održava vikendima u malim grupama.

1. NASTAVNI PROGRAM

Program usavršavanja obuhvaća, uz samostalan rad, više od 500 aktivnih sati kroz koje sudionici usvajaju praktična znanja i sposobnosti sudjelovanjem u nastavnom procesu (80 sati), konzultiranjem s mentorima, pisanjem priprema, odrađivanjem pasivne prakse te provođenjem samostalne aktivne prakse na individualnoj i grupnoj razini, koja se odvija između pohađanja teorijsko–praktičnih cjelina.

Nastavni proces organiziran je u sedam nedjeljivih teorijsko–praktičnih cjelina koje se pohađaju vikendima i raspoređene su kroz razdoblje od 18 do 20 mjeseci (otprilike svakih šest tjedana). Napredak se procjenjuje i komentira na svakoj nastavnoj cjelini. Redoslijed slušanja cjelina postavljen je hijerarhijski i cjeline se ne mogu preskakati.

Teoretska osnova iz stručnih predmeta

Prvi stupanj programa usavršavanja za zvanje body instruktor sastoji se od samostalnog apsolviranja teorijskog materijala kroz osam skripti različitih stručnih predmeta kojima ćete steći osnovno poznavanje i uvid u gradivo koje će se usvajati kroz narednih šest stupnjeva programa usavršavanja. Uključuje uvodni video koji će vas uvesti u osnovne informacije kako se koristiti materijalima i na što je važno obratiti pažnju unutar svake skripte. Najvažnije skripte koje samostalno prolazite su anatomija lokomotornog sustava (uz koju vam preporučamo korištenje anatomskog atlasa radi efikasnijeg praćenja i boljega razumijevanja anatomije mišića), fiziologija i kinezioterapija. Teorijske spoznaje iz ta tri područja bit će iznimno zastupljene tijekom cijeloga programa usavršavanja i mentori će u nastavnom procesu na svakom stupnju nadograđivati praktična iskustva temeljena na tim znanjima. Sljedeće tri skripte, po stupnju važnosti za daljnji tijek usavršavanja, su metodika rada grupnoga i pojedinačnog sata, osnovne zakonitosti trenažnoga procesa i psihologija, dok su skripte u kojima ćete pronaći dodatna znanja i upotpuniti teorijske osnove nultog stupnja – sportska medicina i statistika. Na kraju svake stručne skripte naići ćete na set pitanja koja će vam pomoći u lakšem apsolviranju sadržaja svake skripte. Osim samostalnog učenja, prvi stupanj također podrazumijeva online konzultacije s mentorom na kojima se polaznici upoznaju s Body tehnikom i praktično razrađuju teorijski sadržaj prvog stupnja. Četiri tjedna nakon konzultacija, a dva tjedna prije početka 2.stupnja, polaznici prolaze online provjeru znanja, čime apsolviraju i uspješno završavaju ovaj stupanj te ostvaruju uvjete za daljnji nastavak programa usavršavanja.

Osnove Body tehnike

Drugi stupanj programa usavršavanja za zvanje body instruktora upoznat će vas s filozofijom Body tehnike, izvornim hrvatskim proizvodom. Naučit ćete specifičnosti, osnovne principe, svrhu i cilj po kojima Body tehnika kao filozofija djeluje i njezinu primjenjivost na svim područjima tjelesnoga rada – rekreacija, rehabilitacija i vrhunski sport. Učit ćete o važnosti disanja i pokretanja tijela u cjelini, anatomiji i pokretanju lokomotornog sustava, utjecaju današnjega načina života na posturu čovjeka, zglobove i kralježnicu. Saznat ćete i kako filozofija Body tehnike uspješno balansira brojne negativne posljedice današnjega načina života u svrhu podizanja njegove kvalitete. Na ovome stupnju usvajate svoje prve kretnje po principima Body tehnike i to kroz petnaest osnovnih vježbi.

Uloga rekvizita u praktičnome radu Body tehnike

Treći stupanj programa usavršavanja za zvanje body instruktora proširit će osnovno naučeno znanje anatomije lokomotornoga sustava (funkcije mišića, pokreta zglobova u pojedinim ravninama) definiranjem različitih vrsta mišićnih kontrakcija te kroz prvi rekvizit s kojim se polaznici susreću – uteg, prikazati kako filozofija Body tehnike kroz vježbanje iskorištava rekvizit na različite načine. Upotrebom drvenih rekvizita (štap i švedske ljestve) naučit ćemo vas njihovoj raznovrsnoj primjeni u dijagnostici, rehabilitaciji i masaži prema filozofiji Body tehnike. Također, kroz ovaj stupanj definirat ćemo različite vrste otpora koje filozofija Body tehnike koristi u svom radu, utegom kao rekvizitom nadograditi osnovnih 15 vježbi Body tehnike s 1. stupnja i pokazati vam novih 10 vježbi uz štap i švedske ljestve te vas poticati na kreiranje i promišljanje na koje sve načine maksimalno iskoristiti ove rekvizite u vježbama Body tehnike kroz različite položaje i ravnine pokretanja tijela.

Preventivna i kurativna važnost propriocepcije

Četvrti stupanj programa usavršavanja za zvanje body instruktora usmjeren je na usvajanje novih znanja kroz dva nova rekvizita – veliku i malu loptu, pri čemu je veliki naglasak edukacije na učenju o važnosti propriocepcije te kako filozofija Body tehnike implementira proprioceptivne treninge s loptama u cilju posturalnog osvještavanja, aktivacije dubokih mišića stabilizatora, međumišićne koordinacije, upotrebe proprioceptivnih rekvizita u svakodnevnom životu čovjeka koji danas pretežito sjedi i sl. Kroz 3. stupanj naučit ćete i 15 novih vježbi Body tehnike s velikom i malom loptom kroz različite položaje tijela.

Kondicijski program

Peti stupanj usavršavanja za zvanje body instruktora usmjeren je na  kondicijsku Body tehniku za individualni i grupni rad. Kondicijska će Body tehnika kroz body spinning program produbiti vaša znanja o kondicijskim sposobnostima, zakonitostima aerobne zone te vas naučiti na koji način kroz našu filozofiju vježbanja obogatiti i maksimalno iskoristiti aerobni dio sata na spinning biciklu. Za ubrzavanje metaboličkih procesa i optimalizaciju kondicijskog programa u Body tehnici, nedvojbeno koristimo osnove energetskoga pristupa tijelu. Energetska Body tehnika kroz spoj istoka i zapada te upotrebu akupresurnih rekvizita, različitim pritiscima i tretiranjem tzv. trigger točaka cjelovito djeluje na akupunkturne točke i meridijane čime se omogućava kvalitetniji protok energije unutar našega fizičkog tijela.

Napredni pristup Body tehnike

Cilj šestog stupnja je osamostaljenje i kreativnost za grupnu i individualnu razinu s izraženim kinezioterapijskim fokusom na kralježnicu i zdjelicu. Uz navedeno, ovaj stupanj obuhvaća usvajanje znanja specifičnih oblika grupnog rada u parovima te izmjenično – odjeljenskog oblika rada, produbljuje znanja polaznika u individualnom pristupu upotrebom elastičnih otpora i disc-o-sita kroz definirane protokole i principe koje filozofija Body tehnike ističe u individualnom radu.

Body tehnika u radu sa specifičnom populacijom

Sedmi stupanj programa usavršavanja za zvanje body instruktora usmjeren je ponajviše na proširivanje znanja individualnog oblika rada sa specifičnim populacijama. Tako ćete kroz ovaj stupanj naučiti na koji način provesti dijagnostiku uz pomoć koordinantne mreže, procijeniti tijelo testovima pokretljivosti te adekvatno koristiti vježbe pojedinih zona u radu s vašim budućim klijentima. Kroz ovaj stupanj detaljno ćete usvajati kako pristupiti radu s trudnicama u svakom tromjesečju, na koji način ih kroz devet mjeseci osvještavati, educirati i pripremati za svako tromjesečje trudnoće, porod, ali i postporođajni period. Također ćete naučiti kako filozofija Body tehnike kroz detaljno osmišljen PBS junior program radi s djecom i adolescentima s ciljem pravilnoga rasta i razvoja, edukacijom djece i mladih o važnosti pokretanja tijela na inteligentan i cjelovit način kako bi se od malih nogu upoznali sa svim važnim segmentima vlastitoga tijela u svrhu kvalitetnoga življenja.

Raspored i lokacija predavanja

Predavanja uživo se održavaju prema ovom rasporedu, a online polaznici slušaju materijale te imaju konzultacije okvirno u istom tjednu kao i polaznici uživo.

Lokacija predavanja

PBS Centar sportske izvrsnosti
Jurkovićeva 19
10 000 Zagreb
Hrvatska
Raspored predavanja
1. stupanj
2. stupanj
3. stupanj
4. stupanj
5. stupanj
6. stupanj
7. stupanj
20.4.2024.
8.6 – 9.6.2024.
20.7. – 21.7.2024.
7.9. – 8.9.2024.
19.10. – 20.10.2024.
30.11. – 1.12.2024.
18.1. – 19.1.2025.

2. ISPIT

Nakon uspješno odslušanih svih sedam nastavnih cjelina, polaznici pristupaju završnom ispitu iz teorijskih i praktičnih znanja te stječu zvanje body instruktora.

S uvjerenjem Kineziološkog učilišta Body tehnike instruktor radi prema standardima Body tehnike čija se kvaliteta rada prepoznaje te znanstveno potvrđuje i na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završetkom programa steći ćete diplomu na razini 4.2 Europskog kvalifikacijskog okvira (Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: UP/I-602-07/06-01/00004; ur. broj: 533-09-07-0007).

3. LICENCA

Licenca body instruktora vrijedi dvije godine od stjecanja te ju je potrebno obnavljati. Vlastiti status body instruktor dokazuje iskaznicom te važećom markicom za razdoblje od dvije godine koju mu izdaje PBS centar sportske izvrsnosti kao nositelj licence body tehnike po položenom ispitu zajedno s Uvjerenjem o usavršavanju.

Instruktor Body tehnike potom treba tijekom naredna 24 mjeseca prisustvovati i aktivno sudjelovati na ponuđenim stručnim skupovima različitih specijalističkih tematika u organizaciji KUBT-a. Po principu sakupljanja bodova, za produženje licence potrebno je prikupiti 12 bodova.

Tijekom 24 mjeseca svaki body instruktor je u mogućnosti prikupiti i veći broj bodova nego što mu je dostatno za obnavljanje licence, no najviše dva boda se mogu prebaciti u kvotu za sljedeći ciklus.

Cijena programa

Ukupna cijena školarine sa popustom za jednokratno plaćanje iznosi €2,490.00

Opcije plaćanja

Iznos se može raspodijeliti na 3, 6, ili 12 mjesečnih rata ovisno o preferencijama polaznika.

Cijena školarine raspodijeljena na 3 mjesečne rate iznosi €2,490.00 + 3%.

Cijena školarine raspodijeljena na 6 mjesečnih rata iznosi €2,490.00 + 5%.

Cijena školarine raspodijeljena na 12 mjesečnih rata iznosi €2,490.00 + 10%.

Zarađujte dok učite

Program Učilišta osmišljen je kroz module koji su tako koncipirani da svaki naredni zahtijeva primjenu znanja stečenog na prethodnim modulima. Svaki novi stupanj  je kao još jedan kamenčić u izgradnji stupa znanja koji se slaže kao najljepši mozaik u vama. Stabilnost tog stupa ovisi isključivo o postignutom praktičnom iskustvu i novim izazovima s terena.

Dakako, ni završen program nije kraj učenja i, kao i uvijek, a osobito u današnje doba prepuno informacija i brzog napretka, traži trajno usavršavanje, obnavljanje i produbljivanje sadržaja.

Program je primarno osmišljen da  svaki završeni stupanj može poslužiti u neposrednom radu s klijentima te ćete ono što naučite “u hodu” moći odmah i koristiti i u svojem vježbanju ili u treninzima s drugima. Pri tome se ne biste trebali osjećati nesigurno jer niste završili sve stupnjeve.

Dapače, stava smo da uz vaš napredak mogu napredovati i vaši vježbači. Zapravo učimo zajedno, jedni od drugih, što se onda na svakom sljedećem stupnju ističe kao vaš individualni napredak.

VAŠA INVESTICIJA

Znanje, stručnost i informacija su potencijal, snaga i moć, pokretači razvoja i napretka. Stjecanje znanja i vještina je ulaganje u budućnost. Stoga, iako smo svjesni da platiti školovanje nije tek uzgredni trošak kao odlazak na kavu, vjerujemo da to treba shvatiti kao najbolje uloženi kapital.

Za razliku od, na primjer, rizičnog ulaganja u dionice ili kriptovalute, mi vam možemo jamčiti da će vam se to ulaganje isplatiti, dakako uz vašu aktivnost i trud. Na temelju našega višegodišnjeg iskustva i promatranja razvoja ranijih polaznika Učilišta, bez zadrške možemo reći da se ovo ulaganje višestruko vraća ne samo u obliku neposredne zarade, makar ni to nije zanemariv aspekt.

Ono što je puno važnije – vraća se kao alat za rad. U Učilištu nećete naučiti samo vježbe Body tehnike za rad s klijentima, nego i način ophođenja i komunikacije na zadovoljstvo vaših budućih klijenata, a time i vas samih.

Nema većeg ushita u radu nego kada na početku sata mrzovoljnog klijenta ispunjenog stresom i brigama, ispratite uz njegov osmijeh i optimizam, a vi osjećate da ste svoju investiciju neupitno povratili dobrim djelom.

Pored toga što se ulaganje u učenje može vratiti lukrativno, možda je još vrijednije to da znanja stečena u Učilištu pružaju mogućnost vlastitoga razvoja i napretka, a time i osobnoga zadovoljstva. Misija Učilišta, utemeljena na filozofiji naše tjelovježbe je, u tom smislu, ne samo razvoj tjelesnih sposobnosti, nego i postizanje homeostaze cijelog organizma i pune harmonije pokreta, emocija i misli.

Trudimo se prenijeti vam znanje o tome kako vježbati i kako se opustiti, a to je preduvjet kako biste vi to mogli prenijeti drugima. Na taj način, pohađanje Učilišta je ulaganje koje nesumnjivo ima veliki povrat za uloženi kapital.

Program usavršavanja za body instruktora ima svoj put. Proizašao je iz potrebe nekolicine kolega i suradnika s kojima sam surađivala davnih dana. Oni su izražavali istinsko divljenje prema  vježbama i metodama koje sam tada primjenjivala u radu sa svojim vježbačima. Kada su osvijestili da ne postoji tečaj ili škola gdje bi oni tako nešto mogli usvojiti, zamolili su me da strukturiram osnove toga što radim i da im to prenesem unutar četiri modula (četiri produžena vikenda). To je bilo, sjećam se kao danas, početkom 2000. godine.

Program sam prilagodila i formirala tako da polaznici razumiju i usvajaju sve zakone mojih vježbi putem osobnog iskustva uz prethodno  razumijevanje osnovnih teorijskih znanja iz anatomije, kinezioterapije, biomehanike, fiziologije i metodike. Na svakom su se modulu susretali s drugačijim trenažnim uvjetima (voda, drveni rekviziti, utezi i lopte) što im je širilo spoznajne vidike. Od 2006. godine, program usavršavanja putem KUBT-a proširuje svoje tematske cjeline s obzirom na to da se repertoar sprava, rekvizita i vježbi BT-a u 16 godina značajno proširio. Od 2006. godine naš se program sastoji od sedam cjelina, tematskih modula kojima se osigurava, unutar jednogodišnjeg usavršavanja, osnovno obrazovanje body instruktora. Tada je polaznik škole u potpunosti spreman za samostalan rad i primjenu Body tehnike na svim poljima kineziološke djelatnosti.


Važno je ovdje napomenuti da u trenutku završetka školovanja polaznici postaju svjesni da imaju “u rukama” znanje koje je novo s obzirom na dosadašnje dosege praktičnih i znanstvenih spoznaja. Kada radite neuobičajene, nove treninge, potrebno je, kao i u svemu, puno rada i vremena da vam to postane automatika i nova navika. Potrebne su najčešće tri godine unutar naših PBS centara kako bi instruktor postigao visoki standard kvalitete kakav Body tehnika predstavlja. No, ako niste u blizini naših PBS centara ili verificiranih instruktora, teže je samostalno održavati visoku razinu. Stoga, za održavanje kvalitete standarda školovanja KUBT-a, zahtijevamo od svih predstavnika s našom diplomom body instruktora redovito školovanje u nastavku kako bi na taj način širili osobno praktično i teoretsko znanje.

Naše je školovanje proces koji isključuje usvajanje znanja u kratkom roku i instant-diplomu. Ne može se uspoređivati s poznatim specijaliziranim tečajevima jer otvara polaznicima novi holističan pogled na tijelo, dakle drugačije razmišljanje, a za to je potrebno vrijeme, praktični rad i primjena usvojenih postulata, principa, znanja i konstrukata vježbi BT. Program usavršavanja od samih je početaka ustrojen kako bi pomogao čovjeku, a proces edukacije predstavlja obostrano obogaćivanje, kako master instruktora tako i svakoga polaznika s područja iz kojega dolazi. Stoga su naši stupnjevi organizirani u malim grupama, gdje vas želimo upoznati i osjetiti, želimo svoje znanje prenijeti najprihvatljivije vašem iskustvu i području iz kojega dolazite te ga prilagoditi cilju s kojim ste došli na edukaciju. Polaznici spominju kako prepoznaju segmente i preklapanja iz specijaliziranih edukacija suvremenih metoda rehabilitacije poput NKT-a, DNS-a, PNF-a, Alexander tehnike, Feldenkraisa, Emmetta, Bowena i sl. Važno je biti otvorenog i svestranog pogleda na tijelo. Sve dostupne edukacije izuzetno su korisne i učinkovite ako se rade pravilno. No, postoji, prema našim razmišljanjima i potrebama iz prakse, jedan nedostatak, a to je da je njihova primjena relativno ograničena pa ostavlja pojedince u izoliranom sustavu svake metode, nerijetko kruto primjenjujući naučeno bez holističkog aspekta na čovjeka.  Naše edukacije na prvome mjestu ističu holistički pogled na čovjeka s naglaskom da je prvi klijent s kojim se susrećete vaše vlastito tijelo, njegovo stanje i potreba.

Takav edukacijski pravac postižemo uz  zajedništvo, dijeljenje, učenje, rast i razvoj na svim razinama. Moramo usavršiti kontakt s vlastitim tijelom da bismo optimalno prenosili filozofiju BT. Uz taj se preduvjet ostvaruje dodatno učenje, uvježbavanje, unaprjeđivanje i stjecanje znanja što svakoga polaznika motivira na optimalne rezultate u praksi primjenjujući od svega pomalo, bez krutih pravila specijaliziranih metoda. Ovakvo iskustveno školovanje i program u cjelini utemeljuje osnovnu namjeru Body tehnike za vježbača, a to je povratak prirodnim snagama tijela te balans i vitalizacija svih organskih sustava. Od 2020. godine došlo je vrijeme za novu nadogradnju.

Na program usavršavanja smo dodali i pokrenuli dodatni dvogodišnji program osposobljavanja za body instruktora specijalistu. To je, uz program za edukatora Body tehnike (program za master instruktora), najviši stupanj školovanja kojega možete strukturirano proći u KUBT-u. S iznimnim poštovanjem pratim svakoga tko se odluči otvoriti vrata našega Učilišta, educirati se, rasti s nama i onda to okruniti najvišom razinom naše edukacije, gdje se znanja edukatora i polaznika vidljivo približavaju i upotpunjuju. Kao inovator BT moram istaknuti da me najviše ohrabruje činjenica da više nisam sama u prenošenju iskustava filozofije BT. U KUBT-u danas rade master instruktori koji je žive punim srcem baš kao i ja.

Nakon 25 godina rada, svjesni smo da u KUBT-u provodimo hrvatsku filozofiju vježbanja jedinstvenu na svijetu. Zahvaljujem onima koji je našim školovanjem s poštovanjem i vjerom žele prenositi dalje. Raduje me što smo na istome putu.

Pročitaj više Sakrij

– Ana-Marija Jagodić Rukavina

INOVATORICA BODY TEHNIKE

Često postavljana pitanja

U jednoj akademskoj godini upisujemo dvije generacije. Prva započinje u proljeće (krajem mjeseca travnja), a druga ujesen (sredinom rujna).

Na Kineziološko učilište Body tehnike može se upisati svatko (ne morate biti niti jedne od gore navedenih struka) tko ima potrebu i želju učiti prvenstveno o vlastitome tijelu (kroz anatomiju, fiziologiju, biomehaniku pokreta itd.), kako preko principa filozofije Body tehnike održavati harmoniju tijela na svim razinama (fizička, neurološka, limfna, hormonalna, emocionalna i energetska) te učiti kako ostvarivati dublju i suptilniju komunikaciju sa svojim tijelom (prva stepenica), a potom to i prenijeti u grupni i individualni rad s budućim klijentima.

Dobna granica za upis našeg Učilišta jest punoljetnost polaznika, a gornja granica dobi zapravo ne postoji. Body tehnika kao filozofija izuzetno je prilagodljiva svim dobnim skupinama, stoga je vrlo često da su naše grupe heterogene i po baznoj struci polaznika, ali i po njihovoj dobi.

Da biste upisali učilište niste obvezni imati nikakvo predznanje iz stručnih predmeta poput anatomije, fiziologije, biomehanike pokreta, metodologije treninga i sl. Kako učilište upisuju i pohađaju polaznici različitih struka, od kojih neke nisu nimalo srodne našoj, prva stepenica prilikom upisa učilišta jest nulti stupanj koji je usmjeren na teoretsko-praktično upoznavanje i postepeno apsolviranje svih stručnih predmeta potrebnih za vaš daljnji napredak i praćenje ostalih stupnjeva Učilišta. Dobodošla su iskustva drugih struka koja već na prvome stupnju osiguravaju interdisciplinarno okruženje i razmišljanje te time svim polaznicima i predavaču otvara novi ili drugačiji pogled na tijelo i pokret.

Glavna razlika je u načinu apsolviranja sadržaja određene nastavne cjeline. Uživo se provodi u dvorani PBS-centra kroz dva dana vikend-edukacije, dok kod online praćenja imate video materijale za određenu nastavnu cjelinu koje apsolvirate sami, a potom kroz konzultacije s master instruktorom prolazite pregledani sadržaj. Naša je preporuka sudjelovanje uživo zbog praktičnog iskustva koje grupa i predavač kreiraju kroz vikend-edukaciju koja je gotovo nezamjenjiva s obzirom na praktično usmjereni nastavni proces. U slučaju da, zbog privatnih okolnosti ili fizičke udaljenosti (život izvan Hrvatske), niste u mogućnosti pohađati neku od nastavnih cjelina (ili sve), online pohađanje će biti najbolja moguća supstitucija. Prednosti online pohađanja nastave je mogućnost individualne prilagodbe jer možete pregledavati video materijale. Kako vam je kompletan sadržaj otvoren 10 dana, u tom vremenskom periodu možete pregledavati sadržaj i više puta, zaustavljati ga i zapisivati do najsitnijih detalja što pridonosi još boljem apsolviranju slušanog gradiva.

Upisom u Učilište niste u mogućnosti odslušati samo neke nastavne cjeline. Nastavni proces organiziran je kroz program od sedam nedjeljivih nastavnih cjelina koje su hijerarhijski posložene tako da se svaka sljedeća nadopunjava i nadograđuje prethodnom, bez obzira dolazite li iz kineziološkog područja s već odslušanim predmetima.

Naša je preporuka pohađati Učilište u kontinuitetu zbog složenosti nastavnog procesa u kojem svaka pauza znači ‘’ispadanje’’ iz svoje akademske grupe, ali i živog, kontinuiranog procesa učenja i usavršavanja dobivenih znanja. U slučaju da ste primorani pauzirati jedan stupanj ili više njih, postoji mogućnost naknadnog nastavka i nadoknade propuštenog kroz online praćenje ili čekanje sljedeće akademske generacije za priključivanje i daljnji nastavak s preostalim nastavnim cjelinama. Maksimalna pauza koja ne zahtijeva ponovni upis Učilišta ispočetka je tri godine, a nakon tri godine polaznik je obavezan ponovno apsolvirati sve nastavne cjeline od 1. do zadnje odslušane (prije upisane pauze) uz naknadu od 50% cijene za ponovno odslušane cjeline.

Polaznici mogu provoditi program Body tehnike prije završetka učilišta na razini apsolvirane nastavne cjeline koju su kroz praktično i teoretsko znanje savladali. Uz konzultiranje s mentorom, svaki je polaznik Učilišta obvezan provoditi i stručnu praksu (pasivnu i aktivnu uživo ili online u našem matičnom centru ili našim franšiznim centrima u Puli i Rijeci) između nastavnih cjelina koja ga obvezuje te istovremeno omogućava provedbu programa Body tehnike za daljnji napredak na Učilištu.

Nakon što ste odslušali sve nastavne cjeline koje vam daju teorijsko znanje i praktične alate kako provoditi programe po standardima Body tehnike, ispit predstavlja završnu stepenicu ka ostvarivanju zvanja body instruktor. Samim time, ispit je obavezan za sve koji žele raditi i provoditi filozofiju Body tehnike usvojenu na Učilištu. Ispitni rokovi unaprijed su definirani za svaku generaciju te se održavaju dva puta u jednoj akademskoj godini. Prvi izlazak na ispit polaznik ne plaća, a u slučaju odgode izlaska ili pada polaznik dodatno plaća svaki sljedeći ispit 60€. Maksimalan broj izlazaka na ispit je tri puta, nakon čega je polaznik obvezan ponovno upisati Učilište i odslušati cijelo nastavno gradivo ispočetka.

Završetkom Učilišta i položenim ispitom dobiva se službeno uvjerenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa na razini srednjoškolskog obrazovanja s titulom instruktora Body tehnike te važeća licenca body instruktora u trajanju od dvije godine.

U dvije godine potrebno je skupiti 12 bodova (šest bodova svake akademske godine) sudjelovanjem na našim dodatnim stručnim edukacijama teoretsko-praktičnog karaktera (vrijednost dva boda), Body danu (jedan bod – jedanput godišnje) ili seminaru za obnovu licence (tri boda – jedanput godišnje) koje Kineziološko učilište organizira u  akademskoj godini čiji je raspored objavljen godinu dana unaprijed.

U slučaju nedovoljnog broja bodova u trenutku isteka važeće licence, body instruktor je u mogućnosti pristupiti seminaru za obnovu licence uz plaćanje iako nije skupio dovoljan broj bodova te mu se licenca obnavlja u sljedećoj akademskoj godini u trenutku kada prikupi preostali broj bodova.

Još uvijek imate pitanja?

Ako ne možete pronaći odgovor na svoje pitanje u često postavljanim pitanjima, uvijek nas možete kontaktirati i odgovoriti ćemo vam prvom prilikom.